Естетика на Стрипот

600 ден.
  Естетика на Стрипот

  Естетика на Стрипот

  600 ден.

  ЕСТЕТИКА НА СТРИПОТ е збир­ка на  огледи од областа на фи­ло­зо­фи­ја­та, ис­то­ри­ја­та и со­цио­ло­ги­ја­та на стрипот. 

  Фантазмагорија - Уметноста на Смиле Цветановски

  Фантазмагорија - Уметноста на Смиле Цветановски

  2.000 ден.

  „Фантазмагорија“ е логично про­дол­же­ние на потврдениот и зацртан квалитет од кој Цветановски не отстапува. Но, таа не е само уште една креација во бо­га­та­та низа негови дела, туку ја има до­да­дената вредност да биде досегашно зао­кру­­жу­­ва­ње на истата таа низа – приказ на целокуп­ни­от сликарски опус на овој наш истакнат автор. Поместувајќи го во неа со години ставаниот на хартија ин­те­рен надреален свет на Цветановски, неј­зи­ни­те страници се вистински де­ли­ка­тес за уметничките сладокусци и свое­ви­ден портал кон еден богат ду­хо­вен жи­вот и неверојатна има­ги­на­тив­ност. А, како таква, и со илустрации­те но и со текстот, таа претставува зна­ча­ен книжен портрет, белешка за не­го­­во­­то тво­рештво и биографија за про­фе­­си­онал­ниот живот на еден од на­шите нај­добри визуелни уметници.  

  Фантазмавизија - Скици од Тони Анастасовски

  Фантазмавизија - Скици од Тони Анастасовски

  1.500 ден.

  ФАНТАЗМАВИЗИЈА е книга за создавањето на еден имагинарен свет кој има конзистентност и постои како фатаморгана паралелно со нашиот познат свет во даден простор и време. Воедно, тоа е книга за љубовта кон цртањето.Книгата го поттикнува и ликовниот аматеризам во најдоброто значење на зборот како љубов и посветеност кон уметноста. Впрочем Тони Анастасовски е еден од најголемите ентузијасти во ликовната уметност кај нас и е пример за пожртвуваност, доследност и истрајност во остварувањето на својата визија. Да се посвети цел живот на уметноста и да се обликува сопствената визија во книга како што е ФАНТАЗМАВИЗИЈА е значаен потфат. Станува збор и за значаен јубилеј на авторот. Триесет и пет години цртање е долг период на самопрегорно вложување на себе во уметноста и треба да се одбележи. Особено имајќи го предвид специфичното авторско разбирање на уметноста и на задачата на уметникот кое го има Тони Анастасовски. 

   

  Автор: Тони Анастасовски
  Издавач: Стрип Квадрат Јазик: Македонски Година: 2021
  Оригинален наслов: Фантазмавизија - Скици од Тони Анастасовски  | Бр. на страни: 216 | Димензии: 30 | Корица: мека
  Имагинарна реалност уметноста на Тони Анастасовски

  Имагинарна реалност: уметноста на Тони Анастасовски

  1.800 ден.

  Монографија за уметникот и стрип автор Тони Анастасовски, поточно за неговите 30 години творештво.

  Издавач: Стрип Квадрат Јазик: Македонски Година: 2016
  Оригинален наслов: Имагинарна реалност: уметноста на Тони Анастасовски | Бр. на страни: 200 | Димензии: 31 | Корица: тврда+омот
  0 ден.
  0