Патина

400 ден.

  Монаштвото во Македонија

  400 ден.

  Како ми скроија капа

  400 ден.
  Патина

  Патина

  400 ден.

  Патина е еден вид длабока анализа на авторот кон себеси, во неа однесени сме на прошетка низ личното подземје и надземје на Тихомир во кои тој го (ре)открива својот личен пат во испреплетеноста на „овој“ и „оној“ свет. Со синтезата, пак, на сродните човечки индивидуалности во една споделена целовитост, го сведочиме освестувањето на авторското чувство за припадност во свет кој нуди победа над себето, но не како резултат на самопобедување. Токму со таа сетилност Јанчовски нуди сосема ново доживување на концептот на “пат околу себе за живот дена”. Со тоа не само што го оправдува пристапот на реоткривање на животните врски и смисли низ дневничко-исповеднички записи, туку останува верен и на иницијалното ветување кон читателот за прозно заедничарење, потпирајќи се на зборот како на трет сопатник...

  Монаштвото во Македонија

  Монаштвото во Македонија

  400 ден.
  Како ми скроија капа

  Како ми скроија капа

  400 ден.
  0 ден.
  0